บริษัท คริสตอลลา จำกัด

สำนักงานใหญ่

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ :   02-287-7000

โทรสาร   :   02-286-4259

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร 62210

โทรศัพท์ :   055-741-931

โทรสาร   :   055-741-931

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด

100 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

โทรศัพท์ :   055-609-100

โทรสาร   :   055-609-111

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด

151 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก สุพรรณบุรี 72130

โทรศัพท์ :   035-572-000

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

กรุณาติดต่อ info@cristalla.co.th