วิดีโอแนะนำบริษัท

เผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 2013
รายการ AEC Alert ตอนที่ 16 ธุรกิจไฟฟ้า
ออกอากาศทาง TNN24 ( True vision 07 ) อาทิตย์ ที่ 19 พ.ค. 56 เวลา 19.30 – 20.00 น

นานา ทัศนะ : โดย คุณขจร เทพย์ปฏิพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจน้ำตาล เอทานอลและไบโอเอนเนอยี่ บริษัทคริสตอลลา จำกัด

อุตสาหกรรมไฟฟ้าชีวมวลดำเนินการควบคู่ไปกับโรงน้ำตาล
– กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 36 MW
– การผลิตไฟฟ้าชีวมวลใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง
– เป้าหมายในอนาคตจะทำการขายไฟฟ้าปีละ 300 วัน ปริมาณ อย่างต่ำ 8 WM

เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2013

รายการ AEC Alert ตอนที่ 17 อุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า
ออกอากาศทาง TNN24 ( True vision 07 ) อาทิตย์ ที่ 26 พ.ค. 56 เวลา 19.30 – 20.00 น

นานาทัศนะ : โดย คุณขจร เทพย์ปฏิพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจน้ำตาล เอทานอล และไบโอเอนเนอยี่ บริษัท คริสตอลลา จำกัด

กากอ้อยคือเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าชีวมว­ลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– ผู้ชื้อไฟฟ้านั้นมี 2 แห่งคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
– การผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยเครื่องจักรที่ประส­ิทธิภาพทำให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างน้อย 300 วัน ต่อปี

เผยแพร่เมื่อ 28 เม.ย. 2013
นานาทัศนะ : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น
รายละเอียด : คุณขจร เทพย์ปฏิพัธน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท คริสตอลลา จำกัด